ANASAYFA >BİYOENERJİ

Biyoenerji

“Elektrik 18.Yüzyılda keşfedildiğinde, dine inananlar ve gizemliler ruhun varlığını, bedenden elektrik gibi akarak,çıkıp gittiğinin ispat edilebileceğini ummuşlardı. Bundan sonra onlar; ruhu çok uzun sürecek bir enerji olarak tanımlamışlardır.”-William S. Eidelman,M.D.
Biyoenerjinin kelime anlamı;doğal olan enerjidir. Bilim; insan organizmasının yalnız moleküllerden oluşan, fiziksel bir yapıya sahip olmadığı, tüm kainatta olduğu gibi,bir enerji alanına sahip olduğunu doğrular.
“Enerji” Yunanca energia (Hareketli Kuvvet) demektir.
Vücut içerisindeki, devamlı bir titreşim ve düşük voltajlı elektromanyetik akım vardır. Elektromanyetik akım; fiziksel bedenle sınırlanmamıştır. Böylece, bir bedenden diğerine akış yapılabilir. Bu elektromanyetik akım; bedenin sağ tarafında toplanmıştır.
Biyoenerji akışı insanla sınırlı değildir. Tüm maddeye akar. Bitkilerin insanlarınkine zıt bir kutbu vardır. Onlarla aramızda hür bir kanal açılır.
Sağlıklı bir vücutta negatif bir enerji bulunmaz. Vücudun herhangi bir yerinde problem varsa; o bölge negatif enerji üretmeye başlar. Daha doğrusu; beyin ile o bölgenin iletişimi kopmuş demektir. Demek ki; bedenimizin tümünü ayakta tutan beyinin düşünce ve yapılandırma bölümü ile aradaki bağı kopartmamak lazım.Pranik iyileştirme:
“Pranik iyileştirme, Ortodoks tıbbın yerine geçmekten çok, onun tamamlayıcısıdır. Eğer semptomlar devam eder ya da hastalık şiddetlenirse, lütfen derhal bir tıp doktoruna ya da saygın bir pranik şifacıya başvurun”-Choa Kok Suı
 Pranik şifacılık nedir?Prana; Sanskrit dilinde kelime anlamı ”yaşam gücü” demek olan ,iyi sağlık durumunu muhafaza eden ve bedeni canlı tutan görünmez Biyoenerji ya da yaşamsal enerjidir.
Japonlar; bu esrarengiz enerjiye Kİ,Çinliler CHİ,Yunanlılar “PREVMA”, Polonyalılar ”MANA”, İbraniler “RUAH” derler. Yaşam nefesi anlamında pranik şifacılık, çok çeşitli hastalıkların tedavisinde, yaşamsal enerji yada enerji şifacılığının (ki Prana’nın kullanımıdır) bir çeşididir.
Pranik  şifacılık bir sanat ve bilim olarak Eski Çin ,Mısır ve Hindistan uygarlığında yaygın şekilde uygulanmaktaymış. Pranik şifacılıkta ellerin kullanımıyla,hastanın bedeninin görünmez enerjisinden sadece hastalıklı enerjileri atılıp,yerine taze ve yaşamsal (Pranik) enerjisini nakleder. Bilimsel “no-touch” (dokunmadan) metodunu kullanarak, pranik şifacılık ile bütün fiziksel, duygusal ve akli hastalıkların tayfını önleyebilir, hafifletebilir ve iyileştirebilir. Çünkü metotlar kolay ve iyice anlaşılacak kadar basittir. Herkes ,her zaman öğrenebilir  ve pranik şifacılığı uygulayabilir.

Görünmez Enerji Nedir?
Bilimsel kanıt, Biyoenerjinin varlığını ve fiziksel bedenin iyi ve sağlıklı oluşuyla ilgisini anlaşılır şekilde ispatlar. Seçkin Rus bilim adamları tarafından yönetilen bilimsel deneylere dayanarak, Semyon Kirlian; fotoğrafladığı insanların ,hayvanların ve bitkilerin ultrahassas bir kamera yöntemiyle fiziksel bedenin etrafındaki renkli ışık enerji alanını göstermiştir. Enerji alanı (Aura) görülebilir fiziksel bedene nüfuz ederek,cilt yüzeyinden yaklaşık 8 yada 10 cm yayılır. Kirlian fotoğrafçılığındaki deneyler, fiziksel olarak hastalık ortaya çıkmadan beden enerjisindeki ilk görünen hastalıklı enerjileri de ortaya çıkarmıştır. Bir kişinin düşünceleri ve hisleri,beden enerjisini önemli ölçüde etkilemektedir.
Pranik Şifacılık, Hangi Hastalıkları Tedavi Eder?
1-İkinci derece yanıklar,burkulmalar,adale ağrısı,dizanteri, ishal, mide ağrıları, ateş, boğaz iltihapları, öksürükler, diş ağrıları gibi basit fiziksel rahatsızlıklar.
2-Şiddetli hastalıklar, tüberküloz, hipertansiyon, kalp problemi, hepatit, miyom, kist, epilepsi, eklemler.
3-Duygusal ve  akli rahatsızlıklar, stres, tansiyon, anksyiete, depresyon, fobiler, paranoya, şizofreni ve bunlara bağlı hastalıklar.
Pranik şifacılık , modern tıbbın yerine geçmez. Daha çok ,diğer alternatif iyileştirme metotlarında olduğu gibi geleneksel tıp uygulamalarını tamamlamaya yönelik eski bir tedavi metodudur.
Büyük usta Choa Kok Sui dünyaya ,pranik ,eski bilim ve sanatını tekrar tanıştıran öğretmendir. Bir Çin-Filipinli bilim adamı ,eğitmeni ve fiziksel terapist, pranik  şifacılık üzerine üç adet uygulama kitabı yazmıştır. (“pranik şifacılığının eski bilim ve sanatı”1987), (“Pranik psikoterapinin eski bilim ve sanatı”1989), (“Gelişmiş pranik şifacılığı”
1992).
Eserleri, yirmi yılı aşkın çalışmalarının ve deneylerinin ürünüdür. Dünyada 12 den fazla dilde basılmıştır. Yazılarından yola çıkarak pranik şifacılığı kursları geliştirilmiştir.
a)-Temel Pranik Şifacılığı Kursu(Basit hastalıkları tedavi için)
b)-İlerletilmiş Pranik Şifa Kursu (Şiddetli hastalıkların tedavisinde ilerlemiş iyileştirme teknikleri ve pranik renginin kullanılması.)
c)-Pranik Fizikoterapi Kursu (Psikolojik ve psikiyatrik hastalıkların ilerlemiş pranik teknikleri kullanarak tedavisi)
Onun öğretilerinin yayılmalarına vasıta olarak, usta Choa Kok Suı “World Pranic Healing Foundation” ve “Inner Stovies  nc” enstitüsünü kurmuştur. Usta Choa, diğer atölyelerde iletişim kurar ve meditasyonun diğer ilerlemiş şekillerini ve ikiz kalpler üzerine meditasyonu öğretir. Bunlardan biri Arhatıc yogadır.
Eski Qigong ustaları; Tai Chi, Kung Fu ve savaş sanatlarını da geliştirmiştir. Buna ilave olarak Akupunkturun ilk modelini yapmışlardır. Savaş sanatçısı,saldırganın enerjisini hisseder ve pasif olanın saldırgan düşüncelerini ayırt edip, önceden davranır ya da atağını savuşturur.
George Lucas ”Yıldız Savaşları Üçlemesinde ” (Star Wars Trigoly) deki enerji gücünükuşatan düşünceyi kullanmıştır.
Ben Kenoby, Luke Skywalker, in fenomenini açıklar.
“Gücün Jedi’ye verdiği ,onun kuvvetidir.
Enerji alanı bütün yaşayan şeyler ,tarafından yaratılır. Etrafımızı kuşatır ve bize nüfuz eder.
Galaksiyi beraber bağlar.”
Daha ileri uygulamalar bilgisayar endüstrisine uzanır. Son zamanlarda bilgisayar donanımı parçası devrimi pazara çıktı. Mind drive adlı ürün %90 talep olan bir şirketin adı çocuk beynidir. Buluş operatörün işaret parmağına yapıştırılır. Biyoenerjinin akışını ölçer. Akış yönü ortaya çıkarılır. Bilgisayar oyunlarında hareketi kontrolde kullanılır. Operatör görmeyle onların arzusuyla bilgisayarı kontrol edebilir.
Bu buluşun uzun müddet, zihinsel emir ve uygulama gibi geniş kapsamlı alanlara sokulması quadriplegics içindir. Daha iyimserlikle, böylece aygıtları olağan yerlerde çok iyi görebiliriz.
Son zamanlarda çılgın kültür gelişti. Bazı çılgınlar diğerlerinden enerji çekebiliyorlar. Bunlara (veren) deniyor. Böylece onları,yüksek fiziksel enerji ve titreşim durumlarına yükseltiyorlar. Veren de alan da olmak üzere her ikisinin  duygusallığı zevklidir ve beraberlik duygusu yaratır. Bir bedenden ,diğeri arasında hiç bir sınır ve ayrılık olmadığını hisseder. Diğerine her ne yaparsak, kendimize de yaparız. Dostluk ve sevgi havası galip gelir. Saldırganlık hisleri nadiren görülür. Biyoenerji akışı insanla sınırlı değildir. Tüm maddeye akar.