ANASAYFA >YOGA

Yoga

YOGA NEDİR?

yogaYoganın temeli çoğunlukla, herkesin mutluluğu yakalama arayışında olduğunu ve  hepimizin hayattaki esas amacının aslında bu olduğunu anlamaya dayanır. Ancak çoğu insan geçici zevklerden kısa mutluluklar elde etmekle yetinir. Yogilere göre, insan belirli bir noktada kısa, geçici mutluluklarla tatmin olmamaya başlayacak ve daha derin bir gerçekliği tecrübe etmek ve sonsuz mutluluğu yakalamak için bir arayış içine girecektir. Kişinin bu aşamaya kendi benliğiyle ulaşabilmesi için gerekli yöntemleri yogiler binlerce yıl önce geliştirip kusursuz hale getirmişlerdir.

Ayrıca yoga felsefesine gore; insanlığın özü sınırsız güzellik, uyum ve kapasiteye dayandığı halde, insanlar özlerini unutarak gerçek benliklerinden kopmaktadırlar. Ait olduğumuz yere geri dönmenin yolu ise özümüzün derinliklerine gitmekten geçer. Yogada uygulanan teknikler bilinen en eski kişisel gelişim sistemini oluşturmaktadır. Bu teknikler sayesinde kişi kendi kendine koyduğu kısıtlamalardan kurtulur. Söz konusu kısıtlamalar çarpık ve yersiz inançlardan, bilinçsiz bir hayat tarzından ve sürekli tekrarlanan kötü alışkanlıklardan kaynaklanır.

yoga2Asırlar boyunca Hatha, Jnana, Karma, Bhakti, Raja, Mantra ve Kundalini yoga da dahil olmak üzere birçok yoga çeşidi gelişmiştir. Herbiri yaklaşım olarak birbirinden farklı olabileceği halde, hepsinin temel amacı mantra, meditasyon ve doğru duruş ve nefes teknikleri sayesinde beden, zihin ve ruh bütünlüğünü sağlamaktır. 

Kundalini yoganın birçok farklı kültürdeki tarihi gelişimini izleyen yazar Joseph Campell'e göre, yoganın işlevi bizleri zaman ve mekana bağlılıktan kurtarıp daha üstün kavramlarla tanıştırmak ve böylece geriye dönüp her iki bilgiyi de kullanabilmemizi sağlamaktır.

'Yoga' kelimesinin anlamı "bağlanmak" veya "birleşmek"tir. Yoga sınırlı benliğin sınırsızlık kavramıyla birleşmesi; beden, zihin ve ruhun birleşmesi; üstün olan bilginin zaman ve mekan bilgisiyle birleşmesi olduğu gibi, aynı zamanda içimizdeki erkek ve dişi yönlerin de birleşmesidir.

Bir göl manzarası düşünün; hava rüzgarlıyken ve gölün yüzeyinde hareketlilik varken, gölün üzerine çok sayıda bölünmüş görüntü yansır. Ancak göl durgunken yalnızca tek bir görüntü vardır. 

Bu bölüme Einstein'dan bir alıntı ile devam etmek istiyorum:

"İnsan, evren diye adlandırdığımız zaman ve mekan bakımından sınırlı olan bir kavramın bir parçasıdır. İnsan kendi benliğini, düşüncelerini ve duygularını geri kalan herşeyden ayrı birşeymişçesine yaşar ve bu insan bilincinin bir çeşit görsel aldanmasıdır. Bu aldanma bizim için bir hapis gibidir. Bizim görevimiz, şevkat duygularımızın sınırlarını genişletip tüm canlı varlıkları ve doğayı tüm güzellikleriyle kucaklayarak kendimizi bu hapisten kurtarmak olmalıdır."